Contact

  

Namens de deelnemende werkgevers is contact te leggen met de penvoerder van RMC

Het Assink lyceum afdeling P&O  via
email:     sollicitaties@hetassink.nl
telefoon: 053-5730709