Over RMC

Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek

Samen staan we sterker! Dat is de insteek van het project Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek (RMC). In deze regio hebben scholen zowel te maken met een dreigend lerarentekort als met krimp. Zes zelfstandige VO-scholen werken in het RMC samen om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor deze specifieke arbeidsmarktvraagstukken. Het gaat om het Assink Lyceum, het Erasmus, het Stedelijk Lyceum. OSG Hengelo, Staring College en de Waerdenborch.

Binnen het RMC werken de zes scholen uit de regio samen op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Een belangrijk onderdeel van het RMC is de gezamenlijke vacaturebank, waarop alle vacatures van de schoolbesturen worden geplaatst. Deze website staat ook open voor extern geïnteresseerden. Daarnaast zijn er binnen het RMC afspraken over gezamenlijke formatieplanning, loopbaanbegeleiding, opleiding, professionalisering, zij-instroom en het inrichten van een vervangerspool.